سیستم فرآوری پا

اسکالدر پای مرغ

اسکالدر پای مرغ

در این دستگاه پای مرغ به کمک آب و بخار داغ خیس شده و آماده پوست گیری می شود

پوست کن پای مرغ

پوست کن پای مرغ

این ماشین با ضربه توسط انگشتیهای ثابت و متحرک لایه زرد رنگ پوست پای مرغ را از آن جدا میکند

نوار نقاله

نوار نقاله

این دستگاه جهت انتقال پای مرغ از دستگاه پوست کن پا به چیلر شستشو استفاده می شود

چیلر شستشوی پا

چیلر شستشوی پا

وظیفه شستشو و خنک سازی پای مرغ قبل از بسته بندی را به عهده دارد

میز آبگیری پای مرغ

پس از آنکه پای مرغ از چیلر شستشو خارج گردید توسط لرزش میز آب آن گرفته شده و آماده بسته بندی میگردد

نوارنقاله بسته بندی پای مرغ

نوارنقاله بسته بندی پای مرغ

پای مرغ فرآوری شده توسط این نوار نقاله به  قسمت بسته بندی منتقل میگردد