ماشین آلات جانبی

بلوئر

بلوئر

تزریق هوا به داخل دستگاه چیلر مرغ و چیلر فرآوری پا توسط بلوئر انجام میگیرد

سنگدان شور

سنگدان شور

چربی دور سنگدان مرغ توسط سنگدان شور گرفته میشود

سنگدان پاک کن

سنگدان پاک کن

پوست داخلی سنگدان توسط این دستگاه گرفته و پاک میشود

سنگدان چاک زن

سنگدان چاک زن

برای کندن  پوست داخل سنگدان و تمیز کردن داخل آن از سنگدان چاکزن استفاده میشود

قیف بسته بندی

قیف بسته بندی

جهت بسته بندی مرغ در نایلون از قیف بسته بندی استفاده میشود

مرغ خردکن

مرغ خردکن

قطعات مختلف مرغ توسط این دستگاه از هم جدا میشود

منبع خون

منبع خون

پس از ذبح طیور ، خون جمع شده در کانال خونگیری به این مخزن منتقل میشود

نوار نقاله بسته بندی

نوار نقاله بسته بندی

پس از اینکه مرغ از خط چیلینگ روم خارج شد آماده بسته بندیست که از طریق این نوار نقاله به قسمت بسته بندی منتقل میگردد

1 2  >>