این ماشین با ضربه توسط انگشتیهای ثابت و متحرک لایه زرد رنگ پوست پای مرغ را از آن جدا میکند

پوست کن پای مرغ

پوست کن پای مرغ

32

پس از اینکه پای مرغ از مرحله اول یعنی اسکالدر خارج شد به پوست کن پا منتقل میشود . لایه اول پوست پا در این دستگاه توسط انگشتی هایی از جنس لاستیک فشرده و آب از پای مرغ جدا میگردد . شایان ذکر است که این ماشین از جنس استیل ضد زنگ بوده و چرخش محور آن توسط الکتروموتور گیربکس صورت میگیرد