این دستگاه جهت انتقال پای مرغ از دستگاه پوست کن پا به چیلر شستشو استفاده می شود

نوار نقاله

نوار نقاله

33

زمانی که پای مرغ از ماشین پوست کن پا خارج شد توسط نوار نقاله 2.5 متری  با تسمه آجدار  به چیلر  شستشو منتقل میگردد.  به جهت سهولت انتقال پای مرغ به سطوح بالاتر شیب آن قابل تنظیم میباش