در این دستگاه پای مرغ به کمک آب و بخار داغ خیس شده و آماده پوست گیری می شود

اسکالدر پای مرغ

اسکالدر پای مرغ

31

زمانی که پای مرغ توسط دستگاه پا انداز از خط نقاله هوایی جدا شد به قسمت فرآوری پا منتقل میگردد اولین مرحله از این سیستم خیس شدن پای مرغ فرآوری نشده به جهت زدودن پوست زرد پا میباشد که توسط این دستگاه به راحتی انجام میپذیرد.شایان ذکر است که دمای آب این دستگاه 60 درجه سانتیگراد بوده که توسط تزریق بخار داغ صورت میپذیرد . کلیه قطعات اسکالدر ضد زنگ میباشد و سیستم محرک آن از طریق چرخ دنده و زنجیر عمل میکند. تنظیم دمای این دستگاه بوسیله ترموکوبل و شیر برقی صورت میگیرد