پابر

تیغه پابر

تیغه پابر

تیغه پابر از ورق استیل ساخته شده و محل مفصل پای مرغ توسط این تیغه بریده می شود

راهنمای ارتالونی

راهنمای ارتالونی

این میله هدایت کننده در قسمت داخلی دستگاه نصب شده و لاشه مرغ متصل به قلاب را حول محور صفحه پابر نگه می دارد

راهنمای خمیده پابر

راهنمای خمیده پابر

این قطعه در بالای صفحه پابر بر روی شاسی دستگاه نصب می شود و هدایت قلاب ها را بر عهده دارد

صفحه پابر

صفحه پابر

جنس این قطعه از آلومینیوم بوده و مفصل پای مرغ بین دندانه های آن قرار گرفته و بریده می شود

چهارشاخه گاردان

چهارشاخه گاردان

این قطعه عامل انتقال حرکت از دنده کرنری به صفحه دستگاه پابر می باشد