خط نقاله هوائی

سر سپری

سر سپری

ساخته شده از گالوانیزه گرم، جهت اتصال سپری ها به یکدیگر.

سپری

سپری

سپری گالوانیزه جهت حرکت ترولی ها بر روی آن در طول خط کشتار

زنجیرخط کشتار

زنجیرخط کشتار

زنجیر مخصوص خط کشتار ساخت اتریش مارک پی وگ

قلاب خط کشتار

قلاب خط کشتار

قلاب استیل خط کشتار ساخته شده از میلگرد استیل 8 میل

قلاب خط کشتار با واسطه

قلاب خط کشتار با واسطه

قلاب استیل خط کشتار  ساخته شده از میله گرد استیل 8 میل

قلاب دوطرفه خط آب چکان

قلاب دوطرفه خط آب چکان

قلاب استیل دوطرفه خط آب چکان 

قلاب پلاستیکی خط آبچکان

قلاب پلاستیکی خط آبچکان

قلاب پلاستیکی خط آبچکان جهت آویزان کردن مرغ از قسمت بال

واسطه قلاب تسمه ای

واسطه قلاب تسمه ای

واسطه قلاب تسمه ای جهت اتصال قلاب با واسطه و ترولی خط کشتار

1 2 3 4 5  >>